PHỤ GIA NGÀNH NHỰA

Thành lập năm 1998, Công ty An Huy có bề dày trong lĩnh vực cung cấp nguyên liệu-phụ gia trong ngành Nhựa. Chúng tôi tự hào là nhà phân phối sản phẩm cho nhưng nhà sản xuất, tập đoàn lớn trên Thế Giới tại thị trường Việt Nam. Với đội ngũ kỹ sư bán hàng luôn cam kết uy tín, chất lượng, nhanh chóng đặt lên hàng đầu.

Sản phẩm đang cung cấp:

Hạt nhựa nguyên sinh DE 2300 .10

Qui cách: 408.23kg/thùng
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuât xứ: Dow Chemical- Mỹ

Hạt nhựa nguyên sinh DE 3418

Qui cách: 408.23kg/thùng
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical- Mỹ

Hạt nhựa ENGAGE 8003

Qui cách: 20kg/bao
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical-Tây Ban Nha

Hạt nhựa nguyên sinh ENGAGE 8411

Qui cách: 25kg/bao
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical-Thái Lan

Hạt nhựa nguyên sinh ENGAGE 8100

Qui cách: 20kg/bao
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical-Thái Lan

Hạt nhựa nguyên sinh XUS 39003

Qui cách: 25kg/bao
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical-Mỹ

Hạt nhựa nguyên sinh FUSABOND E588

Qui cách: 25kg/bao
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical-Trung Quốc

Hạt nhựa nguyên sinh FUSABOND E205

Qui cách: 25kg/bao
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical-Canada

Hạt nhựa nguyên sinh FUSABOND N216

Qui cách: 25kg/bao
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical-Canada

Hạt nhựa nguyên sinh FUSABOND A560

Qui cách: 25kg/bao
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical-Bỉ

Hạt nhựa nguyên sinh FUSABOND P613

Qui cách: 20kg/bao
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical-Canada

Hạt nhựa nguyên sinh FUSABOND C190

Qui cách: 25kg/bao
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical-Canada

Hạt nhựa nguyên sinh ELVAX 260

Qui cách: 25kg/bao
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical-Mỹ

Hạt nhựa nguyên sinh ELVAX 40W

Qui cách: 25kg/bao
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical-Mỹ

Hạt nhựa nguyên sinh ENGAGE 7256

Qui cách: 25kg/bao
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical-Thái Lan

Hạt nhựa nguyên sinh AFFINITY GA 1950

Qui cách: 20kg/bao
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical-Tây Ban Nha

Hạt nhựa nguyên sinh ELVALOY AC 1820

Qui cách: 25kg/bao
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical-Bỉ

Hạt nhựa nguyên sinh ELVALOY AC 1224

Qui cách: 25kg/bao
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical-Bỉ

Hạt nhựa nguyên sinh ELVALOY AC 3427

Qui cách: 25kg/bao
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical-Bỉ

Hạt nhựa nguyên sinh ELVALOY AC 1330

Qui cách: 25kg/bao
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical-Bỉ

Hạt nhựa nguyên sinh ENGAGE 11547

Qui cách: 20kg/bao
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical

Hạt nhựa nguyên sinh ELVALOY PTW

Qui cách: 25kg/bao
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical-Mỹ

Hạt nhựa nguyên sinh ELASTOMER 999

Qui cách: 550kg/thùng
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical-Mỹ

Hạt nhựa nguyên sinh POE 58750

Qui cách: 20kg/bao
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical-Tây Ban Nha

Hạt nhựa nguyên sinh SEC 39001

Qui cách: 25kg/bao
Mô tả: Hạt nhựa nguyên sinh
Công dụng: Phụ gia nhựa
Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp sản xuất ngành nhựa
Xuất xứ: Dow Chemical- Ả Rập Xê-út

Đối tác

Đường dây nóng

Copyright © 2016 - www.anhuy.com.vn